Stoneridge Electronics AS

Põhivaldkond: Elektroonikatööstus

Kontakt

Valdmäe 5, Tänassilma,
www.stoneridge.com
personal@stoneridge.com

Ettevõtte väärtused

Väärikus – Teeme kõike ausalt, eetiliselt ja lugupidavalt Vastutustunne – Meie tegevus tagab jätkusuutlikud finantstulemused ning loob väärtusi meie töötajate, klientide ja investorite jaoks.

Meeskonnatöö – Pidev parendustöö, entusiasm ja meeskonnatöö on aluseks meie kohustuste täitmisel ja Stoneridge’i edule kaasa aitamisel.

Kohanemisvõime – Kohaneme muutustega kiiresti või algatame ise muutusi võimalikult parima tulemuse saavutamiseks.

Kliendile suunatus – Oleme pühendunud oma klientide nõudmiste mõistmisele ja täitmisele ning püüame nende ootusi ületada.

Sotsiaalne vastutus – Kõik me tegutseme töökohal viisil, mis toetab töötajate ohutust, võrdset kohtlemist, toob kasu kogukonnale ja juhib tähelepanu sellele, kuidas me mõjutame keskkonda.

Visioon

Visiooniks on saada ülemaailmne turuliider autotööstuse elektroonikaseadmete, juhiinfo, heitkoguste kontrolli ja ohutusseadmete alal.

Missioon

Missiooniks on põhiväärtustele tuginedes luua väärtust oma klientidele, töötajatele ja kõigile neile, kes neisse investeerivad.

Statistika

Stoneridge asub 15 riigis. Tallinna tehases töötab 270 töötajat, kellest umbes 90 on insenerid. Tallinna tehase töötajad on 16 eri rahvusest. Kõige noorem töötaja on 18-aastane ja kõige targem 78-aastane.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Stoneridge on kindel tööandja. Tallinna tehases on lisaks tootmisele palju erinevaid osakondi, näiteks tootmistehnoloogia, elektroonika ja mehaanika arendusosakond, toote valideerimise osakond ja kvaliteediosakond. On võimalik saada kogemus oma ala tipptegijatelt ning teha huvitavat ja arendavat tööd. Meeskonnatööna valmivad olulised ja kvaliteetsed seadmed autotööstuse jaoks.

Kontakt

Valdmäe 5, Tänassilma,
www.stoneridge.com
personal@stoneridge.com