Terviseamet

Põhivaldkond: Muu

Muud valdkonnad: 

Kontakt

https://www.terviseamet.ee/

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Telefon: (+372) 56628061

E-post: kadi.nukki@terviseamet.ee

Ettevõtte väärtused

Avatud, asjatundlik, hooliv

Visioon

Ennetusele orienteeritud tõenduspõhise tegevusega toetame tervisekaitse ja tervishoiuteenuste kvaliteedi arengut.

Missioon

Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel.

Statistika

HARIDUSTASEMED

keskharidus 8%  kesk- ja kõrghariduse vahepealne haridus 5%

rakenduskõrgharidus 18%  bakalaureusekraad või vastav kvalif. 11%

magistrikraad või vastav kvalif. 50%  doktori- ja magistrikraadi vahel olev kvalif. 4%

doktorikraad või vastav kvalif. 4%

SOOLINE JAOTUS

naisi 86% mehi 14%

VANUSELINE JAOTUS

kuni 25 – 7% 25-30 – 14% 31-40 – 30%

41-50 – 19% 51-60 – 14% 61+ 16%

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Terviseametis töötavad oma eriala fännid erinevatest rahvatervise valdkondadest. Meie juures saad õppida pikaajalise kogemusega tervishoiuvaldkonna tippspetsialistidega koostööd tehes ja areneda oma eriala eksperdiks.

Meil on kaasaegne nakkushaiguste- ja keemialabor.

Oleme kiires arengufaasis olev organisatsioon, arendame oma juhtimiskultuuri ja tööandja mainet.

Juhiga kokkuleppel saad kaugtööd teha kodust või välismaalt, kuid oled oodatud ka meie kaasaegsetesse seisulaudadega rohekontoritesse üle Eesti. Meie kontorites on lõõgastumiseks anti-stress ruumid massaažitoolide ja spordivarustusega.

Tööandjana oleme tervishoiuvaldkonna üliõpilaste seas atraktiivsuselt 9 kohal.

Puhkepäevi on meil rohkem kui tavaliselt ja tuge saad nii füüsilise ning vaimse tervise edendamiseks.

Lisaks on ca 300-pealise organisatsioonina meil suured ja meeleolukad ühisüritused.

Kontakt

https://www.terviseamet.ee/

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Telefon: (+372) 56628061

E-post: kadi.nukki@terviseamet.ee