Utilitas

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Muud valdkonnad: infotehnoloogia, keemia, materjaliteadus, tootmine

Kontakt

personal@utilitas.ee

Kontserni personalijuht Monica Mänd, tel 514 6958.

AS Utilitas Tallinn personalijuht Marianne Taberland, tel 5340 5065.

Koduleht: https://www.utilitas.ee/

Ettevõtte väärtused

Utilitas on jätkusuutlik, uuendusmeelne, konkurentsivõimeline ja meie teenuseid on mugav kasutada.

Visioon

Olla energiavaldkonna eestvedaja. Luua parimat praktikat ja otsida uusi lahendusi jõudmaks keskkonnahoidliku ja kliimaneutraalse ühiskonnani.

Töö- ja praktikavõimalused

Otsime suvepraktikale peamiselt insenere, energia-, keemia- ja keskkonnatehnoloogia ning soojusenergeetika tudengeid, aga ka tudengeid, kes huvituvad klienditeenindusest. Peamised praktikavaldkonnad on: soojuse tootmine, elektri- ja automaatikaseadmete hooldamine, mehaanikaseadmete hooldamine, keemialaboris töötamine, võrgujuhtimine, võrguhooldus, klienditeenindus ja projektijuhtimine.

Sul on praktikale saamiseks ideaalsed eeldused, kui sa oled avatud uutele teadmistele, tutvustele ja kogemustele.

https://www.utilitas.ee/liitutiimiga/

Statistika

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Utilitas varustab kaugküttesoojusega ligi 5100 hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sh ligi 177 000 kodumajapidamist. Tegutseme Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas. Toodame ja jaotame energiat efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kodumaiseid energiaallikaid. Töötajaid on kontsernis kokku 265.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Meie meeskonna liikmena saad anda oma panuse puhtama elukeskkonna loomisesse, rakendades oma erialast potentsiaali kooskõlas isiklike väärtushinnangutega.

Praktika on hea hüppelaud, kust alustada karjääri Utilitases. Pakume kogemusi ja võimalust end proovile panna ning tasu riikliku palga alammäära ulatuses.

Soojus, jahutus ja elekter on tänapäeval hädavajalikud. Nautides sobivat temperatuuri ja katkematut voolu ei tohiks aga keegi meist unustada, et samavõrd oluline on ümbritseva keskkonna säilimine. Sellepärast toodame ja jaotame energiat iga päev sadadele tuhandetele inimestele võimalikult väikese jalajäljega. Tõhusalt ja taastuvalt. Aita meil luua mugavat ja puhtamat elukeskkonda ja tule meile suveks praktikale!

Kontakt

Kontserni personalijuht Monica Mänd, monica.mand@utilitas.ee, tel 514 6958.


AS Utilitas Tallinn personalijuht Marianne Taberland, marianne.taberland@utilitas.ee, tel 5340 5065.

Koduleht: https://www.utilitas.ee/