UTILITAS

Põhivaldkond: Energeetika 

Kontakt

Personalispetsialist Kairit Lehtpuu,

koduleht: https://www.utilitas.ee/

e-mail: personal@utilitas.ee

kairit.lehtpuu@utilitas.ee,

telefon: +372 5596 3800

TUTVUSTAV VIDEO

Ettevõtte väärtused

Utilitas on jätkusuutlik, uuendusmeelne, konkurentsivõimeline ja meie teenuseid on mugav kasutada.

Visioon

Meie visioon on olla energiavaldkonna eestvedaja. Luua parimat praktikat ja otsida uusi lahendusi jõudmaks keskkonnahoidliku ja kliimaneutraalse ühiskonnani.

Missioon

Meie missioon on puhtam tulevik. Vähendame energiatarbimise keskkonnamõju, võimaldades kasutada jätkusuutlikult toodetud energiat mugavalt ja taskukohaselt.

Statistika

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Utilitas varustab kaugküttesoojusega ligi 5628 hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sh ligi 187 222 kodumajapidamist. Tegutseme Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas. Toodame ja jaotame energiat efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kodumaiseid energiaallikaid. Töötajaid on kontsernis 302. 

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Meie meeskonna liikmena saad anda oma panuse puhtama elukeskkonna loomisesse, rakendades oma erialast potentsiaali kooskõlas isiklike väärtushinnangutega. Praktika on hea hüppelaud, kust alustada karjääri Utilitases. Pakume kogemusi ja võimalust end proovile panna ning tasu riikliku palga alammäära ulatuses. Soojus, jahutus ja elekter on tänapäeval hädavajalikud. Nautides sobivat temperatuuri ja katkematut voolu ei tohiks aga keegi meist unustada, et samavõrd oluline on ümbritseva keskkonna säilimine. Sellepärast toodame ja jaotame energiat iga päev sadadele tuhandetele inimestele võimalikult väikese jalajäljega. Tõhusalt ja taastuvalt. Aita meil luua mugavat ja puhtamat elukeskkonda ja tule meile suveks praktikale!

TÖÖ- JA PRAKTIKAPAKKUMISED

Otsime suvepraktikale peamiselt insenere, energia-, keemia- ja keskkonnatehnoloogia ning soojusenergeetika tudengeid, aga ka tudengeid, kes huvituvad klienditeenindusest.

Peamised praktikavaldkonnad on:

  • elektri ja soojuse tootmine
  • elektri- ja automaatikaseadmete hooldamine
  • mehaanikaseadmete hooldamine
  • keemiavaldkond
  • võrgujuhtimine
  • võrguhooldus
  • klienditeenindus
  • projektijuhtimine

 

Sul on praktikale saamiseks ideaalsed eeldused, kui sa oled avatud uutele teadmistele, tutvustele ja kogemustele. Tutvu praktikavaldkondadega täpsemalt siin: https://www.utilitas.ee/utilitas/tootamine-utilitases/#liitu-tiimiga  

 

Kontakt

Personalispetsialist Kairit Lehtpuu

koduleht: https://www.utilitas.ee/

e-mail: personal@utilitas.ee

telefon: +372 5596 3800