Viru Keemia Grupp AS

Põhivaldkond: Põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine

Kontakt

Järveküla tee 14, Kohtla-Järve


Kodulehe aadress www.vkg.ee


e-post personal@vkg.ee


Telefon 334 2703

Ettevõtte väärtused

AVATUS- Edendame läbipaistvust, mitmekesisust ja uusi perspektiive.

PÜHENDUMUS-Töötame koos ühtse meeskonnana, jagades omavahel teadmisi ja aidates üksteisel edu saavutada. Tegutseme koostöös oma äripartnerite, kohaliku kogukonna ja ühiskonnaga, neid austades ja nende usaldust pälvides.

ARENG- Oleme uudishimulikud, uuenduslikud ja äritegevusele suunatud, püüeldes pidevalt paremuse poole. Oleme ettenägelikud, otsides võimalusi ja juhtides riske. Investeerime oma inimestesse, arendame oma tehnoloogiaid ja panustame jätkuvalt positiivsesse töökeskkonda.

Visioon

Meie eesmärk ja üks oluline järjepidev põhimõte on põlevkivi väärtusahela maksimaalne väärindamine ning pikendamine. VKG tänane väärtusahel on pikim Eestis ning üks pikematest maailmas.

Statistika

1550 töötajat, 7 ettevõtet, suurim põlevkiviõli tootja maailmas

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Viru Keemia Grupp on Eesti oma suurtööstus, mis tegeleb kogu põlevkivi töötlemise ahelas kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni. Kuigi meie peamine kirg kuulub praegu põlevkivi väärindamisele ning õli tootmisele, oleme aktiivselt arendamas ka muid arengusuundi. Arendame korraga mitut rohelist suurprojekti: kohapeal paberipuitu väärindav ning peaaegu 1 TWh taastuvenergiat tootev biotoodete tootmiskompleks, viiendiku Eesti plastijäätmeid ringlusesse suunav plastitehas ning tuule- ja päikesepargid. VKG-s toetatakse kõige julgemaid ideid ning viiakse ellu suuri projekte!

Kontakt

Järveküla tee 14, Kohtla-Järve


Kodulehe aadress www.vkg.ee


e-post personal@vkg.ee


Telefon 334 2703