AS Connecto Eesti

Põhivaldkond: EHITUS

Muud valdkonnad: Energeetika, Telekommunikatsioon, Geodeesia, Projekteerimine

Kontakt

Tuisu 19, Tallinn
Tel: +372 606 3100
info@connecto.ee

Koduleht: www.connecto.ee

Ettevõtte väärtused

Usaldusväärsus: peame kinni antud lubadustest, suhtume lugupidavalt koostööpartneritesse ja kolleegidesse, järgime valdkonna häid tavasid.

Professionaalsus: seame kõrgeid eesmärke, oleme uuendusmeelsed ühendades pikaajalised kogemused innovatsiooni poolt pakutavate võimalustega.

Töötajad: pakume kaasaegset ja arengut pakkuvat töökeskkonda koos tulemuslikkust toetava motivatsioonisüsteemiga.

Visioon

Töötame Connectos selle nimel, et hoida töökorras kaasaegse ühiskonna toimimiseks vajalikke infravõrke ning parandada seeläbi nii tavakodanike kui ettevõtete elu- ja ärivõimalusi.

Statistika

Oleme esindatud üle Eesti 12. piirkonnas. Meil töötab ligi 300 töötajat, kellest 90% mehed ning 10% naised. Ligi pooled meie töötajatest on olnud meiega 10 ja rohkem aastat.

Töö- ja praktikavõimalused

Pakume töö- ja praktikavõimalusi kutse- ja kõrgkoolide tudengitele energeetika, telekommunikastiooni, geodeesia ja projekteerimise erialadelt.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Praktika Connectos annab kogemusi õpitaval erialal kogenud juhendaja kõrval, maksame tasu osaluspraktika eest vastavalt panusele ning vastastikusel sobivusel saad edasi tööle jääda.

Igal töötajal on võimalik areneda koos ettevõttega oma ala tipptegijaks. Meie motivatsioonisüsteem toetab töötajate professionaalsuse tõstmist, tervise eest hoolitsemist ja palju muud.

Kontakt

Tuisu 19, Tallinn
Tel: +372 606 3100
info@connecto.ee

Koduleht: www.connecto.ee