AS Connecto Eesti

Main field: CONSTRUCTION

Muud valdkonnad: Energeetika, Telekommunikatsioon, Geodeesia, Projekteerimine

Contact

Tuisu 19, Tallinn
Tel: +372 606 3100
info@connecto.ee

Home page: www.connecto.ee

Company values

Usaldusväärsus: peame kinni antud lubadustest, suhtume lugupidavalt koostööpartneritesse ja kolleegidesse, järgime valdkonna häid tavasid.

Professionaalsus: seame kõrgeid eesmärke, oleme uuendusmeelsed ühendades pikaajalised kogemused innovatsiooni poolt pakutavate võimalustega.

Töötajad: pakume kaasaegset ja arengut pakkuvat töökeskkonda koos tulemuslikkust toetava motivatsioonisüsteemiga.

Our vision

Töötame Connectos selle nimel, et hoida töökorras kaasaegse ühiskonna toimimiseks vajalikke infravõrke ning parandada seeläbi nii tavakodanike kui ettevõtete elu- ja ärivõimalusi.

Statistics

Oleme esindatud üle Eesti 12. piirkonnas. Meil töötab ligi 300 töötajat, kellest 90% mehed ning 10% naised. Ligi pooled meie töötajatest on olnud meiega 10 ja rohkem aastat.

Job and internship opportunities

Pakume töö- ja praktikavõimalusi kutse- ja kõrgkoolide tudengitele energeetika, telekommunikastiooni, geodeesia ja projekteerimise erialadelt.

Why should students come to your company for an internship or work?

Praktika Connectos annab kogemusi õpitaval erialal kogenud juhendaja kõrval, maksame tasu osaluspraktika eest vastavalt panusele ning vastastikusel sobivusel saad edasi tööle jääda.

Igal töötajal on võimalik areneda koos ettevõttega oma ala tipptegijaks. Meie motivatsioonisüsteem toetab töötajate professionaalsuse tõstmist, tervise eest hoolitsemist ja palju muud.

Contact

Tuisu 19, Tallinn
Tel: +372 606 3100
info@connecto.ee

Home page: www.connecto.ee