AS Connecto Eesti

Põhivaldkond: EHITUS

Kontakt

Tuisu 19, Tallinn
Koduleht: www.connecto.ee

Ettevõtte väärtused

Usaldusväärsus – peame kinni antud lubadustest, suhtume lugupidavalt koostööpartneritesse ja kolleegidesse, järgime valdkonna häid tavasid.

Professionaalsus – seame kõrgeid eesmärke, oleme uuendusmeelsed ühendades pikaajalised kogemused innovatsiooni poolt pakutavate võimalustega.

Inimlikkus – hoolime oma töötajatest, luues kaasaegse ja arengut pakkuva töökeskkonna koos tulemuslikkust toetava motivatsioonisüsteemiga.

Visioon

Töötame Connectos selle nimel, et parandada eestimaalaste elu ja ärivõimalusi. Oma tegevusega aitame kindlustada elutähtsate ühenduste toimimise võrguoperaatoritele.

Missioon

Tänu nutikatele töötajatele, kaasaegsele tehnoloogiale, teenuste paljususele ja maakondlikule kohalolekule tagame elutähtsate teenuste (elekter, side, gaas) toimimise

Statistika

360 töötajat

Töö- ja praktikavõimalused

Pakume praktikakohti kutse- ja kõrgkoolide õpilastele energeetika, gaasivõrkude, telekommunikatsioonivõrkude, geodeesia ja projekteerimise alal.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Connectos saab omandada teadmisi ja oskusi kogenud juhendaja kõrval, osaluspraktika on tasustatud vastavalt panusele, vastastikusel sobivusel võimalik edasine töösuhe

Kontakt

Tuisu 19, Tallinn
Koduleht: www.connecto.ee