AS Eesti Raudtee

Põhivaldkond: LOGISTIKA

Muud valdkonnad: Ehitus, Energeetika, Infotehnoloogia, Logistika, Mehaanika, Telekommunikatsioon

Kontakt

Telliskivi 60/2, Tallinn
personal@evr.ee www.facebook.com/eestiraudtee/

Koduleht: www.evr.ee

Ettevõtte väärtused

Me väärtustame koostööd, ausust, uuendusmeelsust ja professionaalsust. Kui need on ka sinu väärtused, siis tule ühine sinagi meie sõbraliku meeskonnaga ning tagame koos ohutu ja efektiivse teenuse raudteel!

Visioon

Eesti Raudtee visiooniks on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu ettevõtteks.

Statistika

Eesti Raudtee kliendid on nii kauba- kui ka reisijateveo raudtee-ettevõtjad. Läbi oma tegevuse aitame luua võimalused inimeste ja kaupade liikuvusele, tööhõivele ja keskkonnasäästlikule transpordile. 

Eesti raudteeühenduste kaudu on võimalik kaup toimetada seitsmesse sadamasse ning meie raudtee läbilaskevõime võimaldab vedada kuni 40 miljonit kaupasid ja 10 miljonit reisijat aastas. 

Ettevõte arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Meie ettevõttes töötavad oma ala professionaalid, töötajate keskmine tööstaaz on 20 aastat ja tööjõu voolavus oli 2020 aastal oli madal (5,4%). Üle Eesti kokku töötab meil ligikaudu 670 töötajat, kellest 54% on mehed ja 46% naised. 35% töötajad omab kõrgharidust.

Töö- ja praktikavõimalused

AS-s Eesti Raudtee on praktikat võimalik sooritada väga paljudel erialadel, saades samas ainulaadse võimaluse tutvuda raudteega seotud eripäradega. Sellised valdkonnad on näiteks ehitusjuhtimine, projektijuhtimine, teede ja sildade ehitus, telekommunikatsioon, automaatika ja turvangusüsteemid, elektrisüsteemid ja palju muud, mis on vajalikud raudteetaristu korrashoiuks ja arenguks.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Taristuettevõttena on meil oluline mõju Eesti ühiskonna arengule. Eesti Raudtee visiooniks on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu-ettevõtjaks. Uudsete lahenduste väljatöötamiseks tehakse koostööd paljude ettevõtete, haridusasutuste ja teaduskeskustega ning oleme muutumas aina nüüdisaegsemaks IT-valdkonna teenuste integreerimisel. Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses keskkonnasõbralikke vahendeid ning väldime raudtee taristul igati keskkonna saastumist. Oleme liikmed mitmes vastutustundlikku juhtimist edendavas organisatsioonis ja meile on omistatud 2019. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Kuldmärgis. Meie juures on ainulaadne võimalus saada osa riikliku tähtsusega projektidest nagu raudteeliikluse elektrifitseerimine, taristu ohutustaseme tõstmine või Haapsalu raudtee ehitus.

See on Sinu võimalus teha ajalugu.

Kontakt

Telliskivi 60/2, Tallinn
personal@evr.ee www.facebook.com/eestiraudtee/

Koduleht: www.evr.ee