AS Eesti Raudtee

Main field: LOGISTICS

Muud valdkonnad: Ehitus, Energeetika, Infotehnoloogia, Logistika, Mehaanika, Telekommunikatsioon

Contact

Telliskivi 60/2, Tallinn
personal@evr.ee www.facebook.com/eestiraudtee/

Home page: www.evr.ee

Company values

Me väärtustame koostööd, ausust, uuendusmeelsust ja professionaalsust. Kui need on ka sinu väärtused, siis tule ühine sinagi meie sõbraliku meeskonnaga ning tagame koos ohutu ja efektiivse teenuse raudteel!

Our vision

The vision of Estonian Railway is to become the most modern railway infrastructure company in the region.

Statistics

Eesti Raudtee kliendid on nii kauba- kui ka reisijateveo raudtee-ettevõtjad. Läbi oma tegevuse aitame luua võimalused inimeste ja kaupade liikuvusele, tööhõivele ja keskkonnasäästlikule transpordile. 

Eesti raudteeühenduste kaudu on võimalik kaup toimetada seitsmesse sadamasse ning meie raudtee läbilaskevõime võimaldab vedada kuni 40 miljonit kaupasid ja 10 miljonit reisijat aastas. 

Ettevõte arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Meie ettevõttes töötavad oma ala professionaalid, töötajate keskmine tööstaaz on 20 aastat ja tööjõu voolavus oli 2020 aastal oli madal (5,4%). Üle Eesti kokku töötab meil ligikaudu 670 töötajat, kellest 54% on mehed ja 46% naised. 35% töötajad omab kõrgharidust.

Job and internship opportunities

AS-s Eesti Raudtee on praktikat võimalik sooritada väga paljudel erialadel, saades samas ainulaadse võimaluse tutvuda raudteega seotud eripäradega. Sellised valdkonnad on näiteks ehitusjuhtimine, projektijuhtimine, teede ja sildade ehitus, telekommunikatsioon, automaatika ja turvangusüsteemid, elektrisüsteemid ja palju muud, mis on vajalikud raudteetaristu korrashoiuks ja arenguks.

Why should students come to your company for an internship or work?

Taristuettevõttena on meil oluline mõju Eesti ühiskonna arengule. Eesti Raudtee visiooniks on saada regiooni kõige kaasaegsemaks raudteetaristu-ettevõtjaks. Uudsete lahenduste väljatöötamiseks tehakse koostööd paljude ettevõtete, haridusasutuste ja teaduskeskustega ning oleme muutumas aina nüüdisaegsemaks IT-valdkonna teenuste integreerimisel. Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses keskkonnasõbralikke vahendeid ning väldime raudtee taristul igati keskkonna saastumist. Oleme liikmed mitmes vastutustundlikku juhtimist edendavas organisatsioonis ja meile on omistatud 2019. aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Kuldmärgis. Meie juures on ainulaadne võimalus saada osa riikliku tähtsusega projektidest nagu raudteeliikluse elektrifitseerimine, taristu ohutustaseme tõstmine või Haapsalu raudtee ehitus.

This is your chance to make history.

Contact

Telliskivi 60/2, Tallinn
personal@evr.ee www.facebook.com/eestiraudtee/

Home page: www.evr.ee