AS Metrosert

Põhivaldkond: Metroloogia, teadus- ja arendustegevus, rakendusuuringud

Kontakt

Tallinn, Teaduspargi 8, AS Metrosert,

talendijuht Helina Pajussaar, +372 5884 3533,

helina.pajussaar@metrosert.ee;

www.metrosert.ee

Ettevõtte väärtused

MEESKONNATÖÖ, mis on garantiiks kliendile parima tulemuse saamisel, INFORMEERITUS, mis tagab kliendile kiireima ja kaasaegseima teenuse, LUGUPIDAMINE, mis on aluseks Metroserdi kliendisuhtlusele ja töötajatevahelisele läbisaamisele.

Visioon

Metrosert on Eestile strateegiliselt oluline ettevõte. Meie roll on toetada Eesti tööstuse tulevikku – teeme seda läbi teadus- ja arendusteenuste, rakendusuuringute, läbi mõõtmiste ja mõõtevahendite ohje ning kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimise. Me hoiame ja arendame Eesti riigietalone.

Missioon

Metroserdi missioon on kujundada Eesti tulevikku läbi teaduse, täpsuse ja kvaliteedi.

Statistika

Metrosert on 100 aastase ajalooga riigiettevõte, mis tegeleb viies valdkonnas (metroloogia ehk mõõtmisteenus 12 valdkonnas, juhtimissüsteemide sertifitseerimine, teadus- ja arendustegevus, rakendusuuringud ning riigietalonide hoidmine – kokku 5 riigietaloni 4 erinevas valdkonnas). Aktsiakapital 1 979 700 eurot ning aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile. Metroloogiavaldkonnas tehti eelmise aasta seisuga ca 30 000 erinevat kalibreerimist ja taatlemist. Metroserdis töötab 91 täiskohaga töötajat ning see arv kasvab seoses uue rakendusuuringute keskuse loomisega Metroserti. Kontorid paljude laboritega asuvad 3 linnas (Tallinn, Tartu, Jõhvi), loomisel on uued laborid ning harjutusalad erinevatele uudsetele ja innovaatilistele teenustele (biorafineerimine, droonitehnoloogiad, vesinikutehnoloogiad jm). Ettevõtte majandustulemustega saab tutvuda Metroserdi kodulehel: https://metrosert.ee/majandustulemused/

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Metrosert väärtustab hariduse ja teaduse tähtsust, pakub väga huvitavaid innovaatilisi väljakutseid ning on hea sisekliimaga ning töötajaid väärtustav riigiettevõte. Metroserdi inspireerivaks juhiks on Aigar Vaigu (teaduse populariseerija, AS Metroserdi juhatuse esimees, Rakett 69 teadussaate peakohtunik). Meil saab tutvuda laboritega, küsida lõputöö juhendamist, tulla praktikale ning tööle (loome järjest uusi põnevaid töökohti rakendusuuringute keskuses).

Kontakt

Tallinn, Teaduspargi 8, AS Metrosert,

talendijuht Helina Pajussaar, +372 5884 3533,

helina.pajussaar@metrosert.ee;

www.metrosert.ee