AS Tallinna Lennujaam

Põhivaldkond: Lennundus

Kontakt

Töö ja praktikavõimaluste info: https://www.tallinn-airport.ee/too-lennujaamas

Sigrid Savest

sigrid.savest@tll.aero

5061013

Ettevõtte väärtused

Oleme Eesti õhuväravaks, aga ka visiitkaardiks ning meil on oluline rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses. Pakume missiooniga tööd, mille tulemusena võetakse vastu ning saadetakse teele tuhandeid reisijaid päevas! Igapäevases tegevuses lähtume oma väärtustust, olles seeläbi maailma koduseim lennujaam oma töötajatele, partneritele ja reisijatele! 

Ettevõtte väärtused: 

Usaldusväärne 

Tegutseme asjatundlikult ja tõhusalt 

Täidame oma lubadusi 

Teeme otsuseid läbimõeldult 

Meie äritegevus on aus, läbipaistev ja eesmärgipärane 

Avatud 

Oleme alati avatud koostööle 

Leiame kliendi vajaduste ja ettevõtte huvide ühisosa 

Üllatame uudsete võimaluste ja nutikate lahendustega 

Hooliv 

Hoolime oma reisijatest, klientidest ja partneritest

Hoolime oma kolleegidest, töötajatest ja ettevõttest 

Hoolime oma kogukonnast ja Eesti ühiskonnast laiemalt  

Visioon

Atraktiivseim lennujaam Euroopas

Missioon

Ühendame Eesti maailmaga 

Statistika

2023. aasta lõpus töötas kontsernis Tallinna Lennujaam kokku 633 töötajat, kellest 374 töötas AS-is Tallinna Lennujaam ja 258 AS-is Tallinn Airport GH ning 1 alustas tööd AS-is Airport City. Kontsernis töötab 227 naist ja 404 meest ning neljaliikmelises juhatuses on kaks meest ning kaks naist. Juhtivatel kohtadel töötab 20 naist ja 35 meest. Keskmine vanus ettevõttes on 42,8 aastat. 2023. aastal läbis Tallinna lennujaama kokku 2,96 mln reisijat ning regionaalseid lennujaamasid pea 63 000 reisijat. 

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Lennujaam on põnev praktikakoht ja pakub võimalust näha lähedalt koostöö olulisust ning seda, kuidas ühendame Eesti maailmaga. Iga päev kannavad kõik lennujaama töötajad hoolt selle eest, et reisijad ja õhusõidukid saaksid siit mõnusalt teele saadetud ja samamoodi koduselt vastu võetud, unustamata seejuures ohutust. Lennujaamas töötab omajagu inimesi, kes on siia kooli ajal praktikale sattunud ning siia aastateks tööle jäänud. Lennunduses on see miski, midagi maagilist, mis inimesi siia toob! 

Raamatupidamise valdkonna tudengeid võtame vastu üks korda aastas ning valik toimub konkurssi alusel, mille kohta avaldame info nii lennujaama välis- kui ka sotsiaalmeedias. Praktikat puudutavate küsimuste korral soovitame võtta ühendust lennujaama värbamispartneri Sigrid Savestiga aadressil sigrid.savest@tll.aero. 

Lennujaam annab tööd paljudele tehnika, tehnoloogia, lennunduse ja klienditeeninduse erialade oskustöölistele ja spetsialistidele Tallinna, Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Tartu lennujaamades ning Kihnu ja Ruhnu lennuväljal. 

Kontserni kuuluvad tütarettevõtted Tallinn Airport GH, kus on õhusõidukite ja reisijate teenindamisega seotud ametikohad ning Airport City, kus tegeletakse kinnisvaraarendusega. Huvitava ja arenguvõimalusi pakkuva töö võivad meie organisatsioonis leida nii ametikooli kui ka kõrgkooli lõpetajad. 

 

Oleme Eesti visiitkaardiks ja õhuväravaks ning kanname seda rolli uhkusega! Ootame Sind maailma koduseima lennujaama meeskonda! 

Kontakt

Töö ja praktikavõimaluste info: https://www.tallinn-airport.ee/too-lennujaamas

Sigrid Savest

sigrid.savest@tll.aero

5061013