Coop Pank AS

Põhivaldkond: Krediidiasutus

Kontakt

Maakri 30, Tallinn 15014

www.cooppank.ee

klienditugi@cooppank.ee

6690966.

Ettevõtte väärtused

Julgeme teha teisiti

Meid inspireerib võimalus teha panganduses asju teistmoodi. Me ei rahuldu saavutatuga, esitame endale pidevalt küsimusi, kas ja kuidas teha kliendi elu paremaks ning lihtsamaks. Me julgeme eksida. Tunnistame enda eksimust. Õpime sellest ja teeme paremini.

Profid mängivad kokku

Iga meie töötaja on oma valdkonna professionaal ja seab endale kõrged standardid. Me teeme kõvasti tööd, kuid samal ajal ei võta ennast liiga tõsiselt. Meie toimimisviisiks on meeskonnamäng.

Jõuame sihile

Me seame endale ambitsioonikaid eesmärke ning anname endast alati maksimumi, et tulemuseni jõuda. Kui oleme millegagi alustanud, siis teeme selle ka ära!

Visioon

Coop Pank – Igaühe edulugu 

Klientidele – pank, mis on päriselt vastutulelik, kiire, uuendusmeelne, kliendile lähedal ja inimnäoline ehk pank, mis sobitub Sinu eluga

.Töötajatele – tööandja, kus Sul on päriselt võimalus võtta initsiatiiv ja vastutus, viia uuenduslikud ideed ellu, kus ambitsioonikate eesmärkidega kaasneb kiire eneseareng ja see on Sinu isiklik panus Eesti elu edasi viimiseks. 

Aktsionäridele – omanikuna on Sul võimalus anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistusi igas Eestimaa nurgas ning saada osa eestimaise panga kasvuloost.

Ühiskonnale – pank, mis mõeldud kõigile eestimaalastele, mille loodud väärtus jääb Eestisse ja investeeritakse kogukonna elujärje parandamiseks, ettevõtete arenguks ja uute töökohtade loomiseks.

Missioon

Viime elu edasi igas Eestimaa nurgas! Meie sooviks on anda hoogu Eesti ettevõtetele ja aidata inimestel viia ellu oma unistus igas Eestimaa nurgas – nii maal kui ka linnas. Meid iseloomustab julgus teha pangandust uuenduslikult, luues pangateenuseid, mis sobituks meie kliendi igapäevase eluga. Oleme oma klientide jaoks olemas interneti- ja mobiilipangas, pangakontorites ja ligi 330 Coopi kaupluses üle Eesti. Hoiame ühte, kasvame koos!

Statistika

Pangas töötab üle 420 töötaja. Oleme kliendi jaoks olemas üle Eesti 15 pangakontoris ja 330 Coopi kaupluses.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Tudengid võiksid valida meie panga oma töökohaks mitmel põhjusel. Me pakume paindlikku tööaega ja kaugtöö võimalust. Väärtustame töötajate panust, aidates kaasa töötajate karjäärisoovidele ning arvestades uute ametikohtade täitmisel alati ka sisemise potensiaali kasutamisega. Toetame iga töötajat, kes seisab hea oma professionaalse arengu eest. Pakume arendus- ja koolitustegevust sest leiame, et haritud ja kompetentne töötaja on professionaalse ning avatud kliendisuhtluse aluseks. Seisame hea selle eest, et töötasu suurus ja muud soodustused on tööjõuturul konkurentsivõimelised ning tasustamispõhimõtted läbipaistvad ja töötajatele arusaadavad.

Kontakt

Maakri 30, Tallinn 15014

www.cooppank.ee

klienditugi@cooppank.ee

6690966.