Elektrilevi

Põhivaldkond: Energeetika

Kontakt

www.elektrilevi.ee

career@elektrilevi.ee

Ettevõtte väärtused

• Minust sõltub

• Kliendile kasulik

• Väärtust kasvatav

• Keeruline lihtsaks

• Ohutus eelkõige

Statistika

• Meil on üle 830 töötaja

• Katame elektrivõrguga 95% Eestist

• Oleme Eesti suurim võrguettevõte – 61 000 km elektriliine ja üle 4000 alajaama

• Oleme Eesti suurim teenindusettevõtte

• Oleme elutähtsa teenuse pakkuja

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

• Sinu karjääristart – Meiega saad teha tähenduslikku tööd Eesti suurimas võrguettevõttes ja panna end proovile lahendades väärtustloovaid tööülesandeid. Anname sulle suurepärase lähtekoha ja kogemustepagasi edasiseks karjääriteeks. 

• Tasustatud praktika – Osaluspraktika on tasustatud. Me märkame ja tunnustame sinu panust. 

• Tervisetugi – Panustame sinu ja sinu lähedaste vaimsesse ning füüsilisse tervisesse läbi tervisekindlustuse, meie spordiklubi ja Stebby mitmekesiste võimaluste. 

• Toetav keskkond – Tulemuste saavutamisel toetame sinu teed, jagame oma teadmisi ja näitame erialaseid perspektiive.  

• Kindel juhendaja – Tagame sulle juhendaja, kellega püstitad selged eesmärgid ja jälgid nende täitmist. 

• Energy Step suveprogramm – Astu meiega sammud oma unistuste karjääriteel! Suve jooksul kaasame sind meie toredatesse ühistesse ettevõtmistesse ja arendustegevustesse. 

Kontakt

www.elektrilevi.ee

career@elektrilevi.ee