Harju Elekter AS

Main area: PRODUCTION

Other areas: energy, mechanics, industry

Contact

personal@harjuelekter.com

Home page: www.harjuelekter.com

Company values

Development
Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed!

Cooperation
Koos saavutame rohkem!

Reliability
Kvaliteedis ei tingita!

Our vision

Kasvada Põhjamaade üheks suurimaks elektri- ja automaatika seadmete disainijaks ja tootjaks.

Statistics

Kontserni Eesti ettevõtetes töötajate arv 400, kogu kontsernis ligi 800.

Job and internship opportunities

Pakume praktikavõimalusi tootmises, lõppkontrollis, logistikas, ostus,
müügis või tootearenduses.

Why should students come to your company for an internship or work?

Harju Elekter on tuntud ja tunnustatud elektriseadmete ja -materjalide tootja Balti mere regioonis; börsiettevõte, kel on 51-aastane tootmiskogemus; TTÜ Arengufondi kuldsponsor, kes annab välja stipendiume TTÜ energeetika -ja mehaanikateaduskonna üliõpilastele. Pakume noortele väljakutset oma teadmiste rakendamiseks müügi-, tootearenduse-, ostu- või tootmise protsessis kontserni Eesti ettevõtetes.

Contact

personal@harjuelekter.com

Home page: www.harjuelekter.com