Harju Elekter AS

Põhivaldkond: TOOTMINE

Muud valdkonnad: energeetika, mehaanika, tööstus

Kontakt

personal@harjuelekter.com

Koduleht: www.harjuelekter.com

Ettevõtte väärtused

Areng
Oleme õpialtid ja uuendusmeelsed!

Koostöö
Koos saavutame rohkem!

Usaldusväärsus
Kvaliteedis ei tingita!

Visioon

Kasvada Põhjamaade üheks suurimaks elektri- ja automaatika seadmete disainijaks ja tootjaks.

Statistika

Kontserni Eesti ettevõtetes töötajate arv 400, kogu kontsernis ligi 800.

Töö- ja praktikavõimalused

Pakume praktikavõimalusi tootmises, lõppkontrollis, logistikas, ostus,
müügis või tootearenduses.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Harju Elekter on tuntud ja tunnustatud elektriseadmete ja -materjalide tootja Balti mere regioonis; börsiettevõte, kel on 51-aastane tootmiskogemus; TTÜ Arengufondi kuldsponsor, kes annab välja stipendiume TTÜ energeetika -ja mehaanikateaduskonna üliõpilastele. Pakume noortele väljakutset oma teadmiste rakendamiseks müügi-, tootearenduse-, ostu- või tootmise protsessis kontserni Eesti ettevõtetes.

Kontakt

personal@harjuelekter.com

Koduleht: www.harjuelekter.com