PricewaterhouseCoopers

Põhivaldkond: AUDIITOR- JA ÄRIKONSULTATSIOONIFIRMA

Muud valdkonnad: maksunõustamise, ärinõustamise ja raamatupidamise teenusliinid, advokaadibüroo

Contact

ee_pwccareers@pwc.com

Home page: www.pwc.com/ee/et.html

Company values

Meie globaalsed väärtused defineerivad, kuidas me käitume, millesse usume ja kuidas oma ideid ellu rakendame. Meie väärtused on: Act with integrity. Make a difference. Care. Work together. Reimagine the possible.

Our vision

PwC eesmärk on luua ühiskonnas usaldust ja lahendada olulisi probleeme/ To build trust in society and solve important problems.

Statistics

220 töötajat

Job and internship opportunities

Check out the possibilities – www.pwc.com/ee/en/careers/job-search.html

Why should students come to your company for an internship or work?

Contact

ee_pwccareers@pwc.com

Home page: www.pwc.com/ee/et.html