PricewaterhouseCoopers

Põhivaldkond: AUDIITOR- JA ÄRIKONSULTATSIOONIFIRMA

Muud valdkonnad: maksunõustamise, ärinõustamise ja raamatupidamise teenusliinid, advokaadibüroo

Kontakt

ee_pwccareers@pwc.com

Koduleht: www.pwc.com/ee/et.html

Ettevõtte väärtused

Meie globaalsed väärtused defineerivad, kuidas me käitume, millesse usume ja kuidas oma ideid ellu rakendame. Meie väärtused on: Act with integrity. Make a difference. Care. Work together. Reimagine the possible.

Visioon

PwC eesmärk on luua ühiskonnas usaldust ja lahendada olulisi probleeme/ To build trust in society and solve important problems.

Statistika

220 töötajat

Töö- ja praktikavõimalused

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Kontakt

ee_pwccareers@pwc.com

Koduleht: www.pwc.com/ee/et.html