Threod Systems

Main field: MECHANICS

Muud valdkonnad: infotehnoloogia, mehitamata lennuvahendite süsteemid, sidesüsteemid, tarkvaraarendus

Contact

Aadress: Kaare tee 3 74010, Viimsi, Harjumaa, ESTONIA

Tel: +372 512 1154

Home page: https://threod.com/

Company values

Ela koos kliendiga!
Räägime kliendiga asjadest nii nagu need on!
Me ei anna katteta lubadusi!
Pidev parendamine on mõtteviis, mitte kohustus!
Rakendame ja soodustame kriitilist ning loovat mõtlemist!
Julgustame koostööd ja arendame dialoogi!
Tagame kollektiivi informeerituse ja kaasamise!
Tunnustame ning väärtustame õnnestumisi ja head tööd!

Our vision

Threod Systems’i visioon on jõuda viie aastaga kolme juhtiva mehitamata lennuvahendite süsteeme loovate ettevõtete hulka Maailmas.

Statistics

60 töötajat.

Job and internship opportunities

Ootame mehaanika, mehhatroonika, elektroonika ja tarkvara insenere innovaatiliste lahenduste loomiseks.

Why should students come to your company for an internship or work?

Oleme ainus mehitamata lennuvahendite süsteemide terviklahendusi arendav ja tootev ettevõte Eestis. Tagame oma klientidele info kättesaadavuse (video pildi näol) kohtadest, kus see neil siiani võimalik ei olnud ja tänu sellele muudame maailma ohutumaks ja turvalisemaks.

Contact

Aadress: Kaare tee 3 74010, Viimsi, Harjumaa, ESTONIA

Tel: +372 512 1154

Home page: https://threod.com/