Threod Systems

Põhivaldkond: MEHAANIKA

Muud valdkonnad: infotehnoloogia, mehitamata lennuvahendite süsteemid, sidesüsteemid, tarkvaraarendus

Kontakt

Aadress: Kaare tee 3 74010, Viimsi, Harjumaa, ESTONIA

Tel: +372 512 1154

Koduleht: https://threod.com/

Ettevõtte väärtused

Ela koos kliendiga!
Räägime kliendiga asjadest nii nagu need on!
Me ei anna katteta lubadusi!
Pidev parendamine on mõtteviis, mitte kohustus!
Rakendame ja soodustame kriitilist ning loovat mõtlemist!
Julgustame koostööd ja arendame dialoogi!
Tagame kollektiivi informeerituse ja kaasamise!
Tunnustame ning väärtustame õnnestumisi ja head tööd!

Visioon

Threod Systems’i visioon on jõuda viie aastaga kolme juhtiva mehitamata lennuvahendite süsteeme loovate ettevõtete hulka Maailmas.

Statistika

60 töötajat.

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame mehaanika, mehhatroonika, elektroonika ja tarkvara insenere innovaatiliste lahenduste loomiseks.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Oleme ainus mehitamata lennuvahendite süsteemide terviklahendusi arendav ja tootev ettevõte Eestis. Tagame oma klientidele info kättesaadavuse (video pildi näol) kohtadest, kus see neil siiani võimalik ei olnud ja tänu sellele muudame maailma ohutumaks ja turvalisemaks.

Kontakt

Aadress: Kaare tee 3 74010, Viimsi, Harjumaa, ESTONIA

Tel: +372 512 1154

Koduleht: https://threod.com/