Finantsinspektsioon

Põhivaldkond: MAJANDUS

Kontakt

Jäta oma andmed meie talendipanka, ja oled esimeste seas, kellele saadame info meie personalikonkurssidest ja praktikapakkumistest:

https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/finantsinspektsioonist/tootamine-finantsinspektsioonis/talendipank

Koduleht: www.fi.ee

Ettevõtte väärtused

Meie väärtused – teeme oma tööd kindlalt, professionaalselt ja loovalt. Käitume järelevalveasutuse missiooni täitmisel ja eesmärkide saavutamisel otsusekindlalt, sõltumatult, erapooletult ja õiglaselt.

Visioon

Digipädev ja tõhus Finantsinspektsioon.

Töö- ja praktikavõimalused

Finantsinspektsiooni töötajaskonda iseloomustab hea kombinatsioon tippekspertidest ning võimekatest noorspetsialistidest. Meie töötajad on hea erialase ettevalmistusega, kogenud, laia silmaringiga ja õpihimulised isiksused. Oleme koostöövalmid, avatud uutele ideedele ja töövõtetele ning väärtustame meeskonnatööd.

Meie juures saad:

• hea stardi oma erialasele karjäärile

• panoraamvaate kogu Eesti finantssektorist

• erialase tööpraktika

• koostöövõrgustiku Eestis ja Euroopas

• mõjutada olulisi protsesse finantsjärelevalve valdkonnas (seadusloome, metoodika arendamine jmt)

Majandus- ja õigusala tudengitele pakume praktikavõimalusi, võimalik on tulla ka töövarjuks. Toetame töö ja õpingute ühildamist.

Ole kursis meie käimasolevate konkurssidega:

https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/finantsinspektsioonist/tootamine-finantsinspektsioonis/vabad-tookohad

Statistika

Finantsinspektsioonis töötab 122 töötajat, kellest 35 on mehed ja 87 naised. Töötajate keskmine vanus on 37,5 aastat ning tööstaaž 7 aastat. Kvalifikatsiooni poolest moodustavad suurima osa kollektiivist finantsspetsialistid (analüütikud, audiitorid), neile järgnevad juristid. Kõigil Finantsinspektsiooni töötajatel on kõrgharidus.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Pakume võimalust oma tööga mõjutada finantssektori toimimist. See tähendab ühtaegu nii suuri väljakutseid kui ka suurt vastutust. Järelevalve teostamist koolis õppida ei saa, järelevalvajaks ei saa ka ainult finantsturu töökogemuse põhjal. Sellest tulenevalt pühendame me uutele kolleegidele töösse sisseelamisel eriliselt tähelepanu ning pakume vajalikku tuge ning väljaõpet.

Hea järelevalvelise kvaliteedi tagamiseks on oluline töötajaid järjekindlalt koolitada. Pakume enda inimestele mitmekesiseid koolitus- ja arenguvõimalusi, võimalik on osaleda nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel erialakoolitustel. Regulaarselt toimuvad üleeuroopalise järelevalvevõrgustiku koostöös välja töötatud järelevalve erikoolitused.

Kuivõrd Eesti finantssektorit mõjutavad oluliselt arengud mujal maailmas, on koostöö teiste järelevalveasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega meie jaoks väga oluline. Finantsinspektsiooni töötajatel on võimalik kaasa rääkida Euroopa järelevalve arengus ning osaleda aktiivselt valdkondlike töörühmade töös.

Finantsvaldkonnale omaselt pakume oma töötajatele innustavat ja mitmekülgset hüve- ja tasupaketti, meeskonnavaimu hoiame erksana toredate ühisürituste, seminaride ja tervisespordiga.

 

Kontakt

ta oma andmed meie talendipanka, ja oled esimeste seas, kellele saadame info meie personalikonkurssidest ja praktikapakkumistest:

https://www.fi.ee/et/finantsinspektsioon/finantsinspektsioonist/tootamine-finantsinspektsioonis/talendipank

Koduleht: www.fi.ee