Finantsinpektsioon

Põhivaldkond: Finantsjärelvalve

Kontakt

Koduleht: www.fi.ee

aadress: Sakala tn 4, Tallinn

meil: info@fi.ee

telefon: 668 0500

Ettevõtte väärtused

Meie väärtused – teeme oma tööd kindlalt, professionaalselt ja loovalt. Käitume järelevalveasutuse missiooni täitmisel ja eesmärkide saavutamisel otsusekindlalt, sõltumatult, erapooletult ja õiglaselt.

Visioon

Digipädev ja tõhus Finantsinspektsioon

Missioon

Hoiame usaldust finantsturu vastu

Statistika

Finantsinspektsioon on aasta aastalt kasvav organisatsioon, kus töötavad nii pikaajalise kogemusega tippeksperdid kui ka võimekad noorspetsialistid. Finantsinspektsioonis on kokku 135 töötajat, kellest 97 on naised ning 38 mehed. Töötajate keskmine vanus on 38,3 aastat ja tööstaaž 8,7 aastat.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Pakume võimalust oma tööga mõjutada finantssektori toimimist. See tähendab ühtaegu nii suuri väljakutseid kui ka suurt vastutust. Järelevalve teostamist koolis õppida ei saa, järelevalvajaks ei saa ka ainult finantsturu töökogemuse põhjal. Sellest tulenevalt pühendame me uutele kolleegidele töösse sisseelamisel eriliselt tähelepanu ning pakume vajalikku tuge ning väljaõpet. Hea järelevalvelise kvaliteedi tagamiseks on oluline töötajaid järjekindlalt koolitada. Pakume enda inimestele mitmekesiseid koolitus- ja arenguvõimalusi, võimalik on osaleda nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel erialakoolitustel. Regulaarselt toimuvad üleeuroopalise järelevalvevõrgustiku koostöös välja töötatud järelevalve erikoolitused. Kuivõrd Eesti finantssektorit mõjutavad oluliselt arengud mujal maailmas, on koostöö teiste järelevalveasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega meie jaoks väga oluline. Finantsinspektsiooni töötajatel on võimalik kaasa rääkida Euroopa järelevalve arengus ning osaleda aktiivselt valdkondlike töörühmade töös. Finantsvaldkonnale omaselt pakume oma töötajatele innustavat ja mitmekülgset hüve- ja tasupaketti, meeskonnavaimu hoiame erksana toredate ühisürituste, seminaride ja tervisespordiga.

Kontakt

Koduleht: www.fi.ee

aadress: Sakala tn 4, Tallinn

meil: info@fi.ee

telefon: 668 0500