Finestmedia AS

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Kontakt

Tartu mnt. 80D, Tallinn,

Töö- ja praktikavõimalused: kati.hink@finestmedia.ee,

+372 5887 3098

Koduleht: https://finestmedia.ee/

Ettevõtte väärtused

Austus – Väärtustame oma inimeste tugevusi ja nõrkuseid. Julgustame järjepidevalt isiklikku arengut ja väärtustame vastutustundlikku, eesmärgi- ja lahenduskeskset käitumist. Peame kinni töötajatele antud lubadustest. Eksimine on inimlik, seega anname endast parima, et vigadest õppida ning leiame koos lahenduse. Seeläbi püüame olla mõistavad ja veel paremad kolleegid ka inimestena.

Avatus – Väärtustame kõrgelt avatud ja läbipaistvat töökultuuri. Oleme üks suur ja ühtehoidev tööperekond. Aitame, toetame, tunnustame. Jagame konstruktiivset tagasisidet ning oleme teineteisele toeks võimalike lahenduste leidmisel ka vigade ja eksimuste korral.

Pikaajalised suhted – Loome partnerlussuhteid, mis põhinevad koostööl ja usaldusel. Püüame kliendi ees alati oma lubadusi täita ning leida klientidele ja partneritele sobivad lahendused, et nad saaksid oma äritegevust veel tõhusamaks muuta. Teeme oma tööd pühendunult ja panustame aega, et meie koostöö looks positiivse kogemuse mõlemale osapoolele.

Visioon

Visioon – loome koos parimad digitaalsed lahendused

Töö- ja praktikavõimalused

Finestmedia pakub aastaringselt töövõimalusi erinevates rollides ning huvitavates projektides, nii era- kui avalikus sektoris. JAVA ja .NET on üldjuhul põhilised tehnoloogilised stack´id, mida kasutame. Tule ja külasta Võti Tulevikku karjäärimessil meie boksi, kus räägime kõigest lähemalt.

Statistika

Finestmedias töötab üle 80 inimese, kellest ca 75% töötavad kas arhitekti, tarkvaraarendaja, testija või analüütiku rollis. Näiteks arendajaid on meil ca 40%. Igas projektis toimetab ca 1-3 arendajat olenevalt projekti keerukusest. Meie meeste ja naiste osakaal on väga hea tasakaalus – ca 60% mehi ja 40% naisi. Oleme tööandjaks inimestele erinevas vanusegrupis, meie kõige noorem töötaja on 22-aastane, vanim 68-aastane.

Väärtustame pikaajalisi töösuhteid. On märkimisväärne, et üle poole Finestmedia töötajatest on ettevõttes toimetanud üle 3 aasta. Kümnendik suisa üle 12 aasta. Meil on 2 kontorit – üks asub Tallinnas ja teine Gdanskis, Poolas. Usume paindlikkusse tööaja ja – koha mõttes. Meile oli kaugtöö vorm tuttav juba enne pandeemiat, töötajaid on meil erinevatest Eesti ja Poola linnadest. Näiteks ca kümnendik töötab Lõuna-Eestist.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Praktikakoht on tasustatud. Igal praktikandil/töötajal on tehniline juhendaja. Töökoha ja -aja paindlikkus. Soovi korral ägeda interjööriga kontor Fahle kvartalis (Tallinn). Reaalne võimalus, et praktikast kujuneb välja töökoht. Kolleegid oma valdkonnas staažikad eksperdid. Praktikandid on kaasatud meie ühisüritustele. Mõnus sisseelamine – brunch esimesel tööpäeval, onboarding pakett.

Tuntud kliendid ja suurprojektid nii era – kui ka avalikust sektorist, näiteks Maksekeskus, Hansapost, Tallink, Selver, Baltika Grupp, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, SMIT, PRIA, Eesti Töötukassa, E-Kool, Haridus- ja Teadusministeerium ja paljud teised. Võimalus panustada e-riiki.

Kontakt

Tartu mnt. 80D, Tallinn,

Töö- ja praktikavõimalused: kati.hink@finestmedia.ee,

+372 5887 3098

Koduleht: https://finestmedia.ee/