HANZA Mechanics Tartu AS

Põhivaldkond: Metallitööstusettevõte

Kontakt

Kristiina Paur – koolitus ja arendusspetisalist. 

Kristiina. Paur@hanza.com, 

53471780

https://hanza.com/karjaar/tartu/ 

 

Ettevõtte väärtused

*Me oleme keskendunud – Keskendudes oma peamistele prioriteetidele ja järgides oma strateegiat, tagame, et teeme seda, mida oleme lubanud. Julgeme öelda „ei“. Oleme järjekindlad ja töötame uuendustega, eesmärgiga visualiseerida edusamme. Hoolitseme selle eest, et viime oma tegevused lõpuni hoides samal ajal fookust tõhususel ja kulusid kontrolli all. Keskendumine tähendab olla järjepidev ja järjekindel!

*Me suhtleme – Kasutame oma kommunikatsioonikanaleid proaktiivselt ning kaasatud on kõik – kliendid, töötajad, omanikud ja teised osalised. Meie suhtlus on tihe ja meil on struktureeritud suhtlusplaan – nii igapäevane kui ka “kriisolukorra“ plaan. Oleme valmis kasutama erinevaid suhtluskanaleid – sõnum on oluline. Oleme suhtlemisel avatud ja läbipaistvad.

*Me oleme meeskonnamänijad – Hea äri eelduseks on hea meeskonnatöö. Me töötame ühtse meeskonnana. Kaasame üksteist ja anname tagasisidet ning oleme valmis ka tagasisidet vastu võtma. Oleme uudishimulikud, kuulame ja anname vastuseid. Austame ja usaldame oma kolleegide häid kavatsusi. Lahendame erimeelsused läbirääkimiste teel. Jagame teavet ja kogemusi ning vajadusel toetame üksteist. Töötame ühise eesmärgi nimel.

*Teeme asju lihtsamaks – Kõigil meie klientidel on suhtlemisel pühendunud kontaktisik.. Mõistame, mis loob meie klientide jaoks väärtust. Järgime kirjeldatud protsesse ja parendame neid pidevalt suurendades nende tõhusust.Oleme avatud mõtlemisega ja julgeme muutuda, kuid ei ohusta sealjuures kunagi kvaliteeti.

*Me võtame vastutuse – Vastutuse võtmine on oluline, et suudaksime katta kõiki meie vastutusvaldkondi ja lubadusi. Vastutuse võtmine on oluline nii kolleegide toetamisel kui heade suhete hoidmisel tarnijatega. Vastutuse võtmine tähendab veendumust, et mõistame iga osalise ootusi ja et meie pakutavad lahendused vastavad nendele ootustele. Peame oma lubadustest kinni ja anname esilekerkivatest probleemidest teada. Vastutuse võtmine tähendab ootuste detailset täpsustamist. Anname pigem inimestele võimaluse ise otsuseid langetada – ka siis, kui tulemused ei ole alati ootuspärased. Otsustamise kaudu saame õppida, areneda ja tulemust parendada. Otsustamine õpetab ja arendab meid.

Visioon

HANZA visioon on olla ainulaadne lisandväärtuslik äripartner pakkudes täislahendusi mehhaanika, elektroonika, kaabli ja lõppkooste valdkonnas. 

Missioon

*Meil on oma kogukonnas väga oluline roll innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse tugevdamisel. Teeme seda aidates tooteomanikel (meie klientidel) suunata oma aeg, ressursid ja teadmised uute innovaatiliste toodete väljatöötamisele ja turustamisele, mitte tootmisele.

*Meie slogan on „ALL YOU NEED IS ONE“. Me panustame jätkusuutlikku tulevikku koondades erinevad tootmistehnoloogiad lokaalsetesse klastritesse, et saavutada lühemad tootmisajad ja keskkonnasõbralikumad protsessid aidates seeläbi kaasa ka oma klientide kasumlikkuse kasvu. See väljendub ka meie motos „MANUFACTURING SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE“.

Töötame pikaajaliselt paljude tehnoloogiatega säästvate tootmisklastrite loomisel, mille tulemuseks on minimaalne transport ja keskkonnamõju. Meie arendatavad nõustamisteenused pakuvad tooteomanikele kiiremat ja kulutõhusamat teekonda oma eesmärgi poole: 

INNOVATIIVNE, KONKURENTSIVÕIMELINE JA JÄTKUSUUTLIK ÄRIMUDEL

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Väärtustame tudengi panust tööstusvaldkonda juba õppeperioodil ning tasustame tema praktikat vääriliselt. HANZAs usume, et teekond tippu algab õppides parimatelt. Meie juures on tudengil suurepärane võimalus panna koolis õpitud teoreetilised teadmised proovile. Tudeng võib olla kindel, et meie meeskonnas osatakse hinnata ja tervitatakse värskeid ideid, kuidas toimivaid süsteeme veelgi edasi arendada. Meil on vinged projektid, lai tootmisvõimekus ja lahedad inimesed. Iga päev on erinev. Väljakutsed ja meeskonnatöö käivad käsikäes. 

HANZAsse koolipraktikale tulla tasub, sest edaspidi arvestame tudengi kogemust konkurssidel eelisena – mitmed praktikandid on saanud tööpakkumise koolitee ajal ning pannud aluse oma karjäärile just HANZAs.

Kontakt

Kristiina Paur – koolitus ja arendusspetisalist

 Kristiina. Paur@hanza.com

53471780

https://hanza.com/karjaar/tartu/