ROHELINE VÕTI TULEVIKKU ♻

 

Tallinna Tehnikaülikool on viimas läbi rohepööret ning soovib saada 2035. aastaks Eesti esimeseks kliimaneutraalseks ja jätkusuutlikuks ülikooliks. Selle saavutamisel mängivad rolli kõik ülikoolipere liikmed ja on oluline, et kõik ülikoolis korraldatavad üritused sh karjääriüritus Võti Tulevikku peaksid silmas rohe eesmärke ja aitaksid kaasa süsinikujalajälje vähendamisele.

 

Rohe eesmärkide saavutamiseks on vaja kliimanutikust, mis võtab kokku kolm olulist trendi: digiteerimine, rohepööre ja ringmajandus. Teeme koostööd Tallinna Tehnikaülikooli rohepöördeprorektori ning Kliimanutika tuleviku keskusega, kelle abiga oleme läbi mõelnud ürituse eri aspektid ning sellest lähtuvalt ka seda rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks muutnud. Järgnevalt on loetletud mõned näited karjäärimessil tehtavast:

 

♻ Jäätmete sorteerimine – Tallinna Tehnikaülikoolis on kasutuses jäätmete sorteerimist võimaldavad prügikastid, kus lisaks olmeprügile saab sorteerida pakendit, pappi ja paberit, biojäätmeid ning klaastaarat. Lisaks on maja peal ka patareide kogumise punktid.

♻ Paberturunduse vähendamine ja taaskasutatud paberi kasutamine – Veelgi efektiivsem on jäätmetekke vältimine ehk paberturunduse asemel kasutame mitmeid digiturunduse variante. Palume ka osalevatel ettevõtetel paberil reklaamflaiereid võimalusel vältida. Lisaks on selleaastase Võti Tulevikku ajakirja paberis kasutatud 50% taaskasutatud kiudu ning oleme vähendanud ka paberkujul olevate ajakirjade tiraaži.

♻ Soovitame karjääriüritusel osalevatel ettevõtetel välja tuua oma kestlikud eesmärgid või rohevaldkonna tegevused, et kaardistada, kui palju selle peale mõeldakse ning milliseid rakendusi juba kasutatakse.

♻ Toitlustamisel ning jookide pakkumisel kasutame ülikooli eeskujul jätkusuutlikumaid alternatiive nt pakendiringluse topsid/nõud või korduvkasutatavad nõud. 

♻ Transport üritusele – Rohelisema tuleviku poole aitab meid lennutada Tuul! Sisesta kood VTKARJÄÄRIMESS ja sõidad messipäeval Tuule elektritõuksiga 7. märtsil -30% soodsamalt. Koodiga VÕTITULEVIKKU sõidad karjääriürituse lõpuni -15% soodsamalt – nii jõuad kenasti kohale ka ettevõttekülastustele kui ka seminaridele.

 

Just nendest sammudest alustades tahame järk-järgult muutuda rohelisemaks karjääriürituseks. Aitäh, et annate ka oma panuse ning aitate kaasa!

Kontakt

Telefon / Phone +372 6801 800
Mobiil / Mobile +372 5680 1800

E-post /Email contact.center@ee.abb.com

Koduleht: http://www.abb.ee