KESKKONNAAGENTUUR

Põhivaldkond: Avalik sektor

Muud valdkonnad: Keskkonnaseire ja analüüs 

Kontakt

Tallinn, Mustamäe tee 33

kristel.faustein@envir.ee

http://www.keskkonnaagentuur.ee/

Ettevõtte väärtused

Planeet Maad on ainult üks ning tema tulevik on meie kätes. Elame pöördelisel ajal, kus tasakaalustatud otsuste tegemine on olulisem kui kunagi varem. Keskkonna hoidmiseks peame nüüd ja praegu ühiselt tegutsema. Tervikpildi loomiseks ja tasakaalu tekitamiseks on vaja usaldusväärset teavet. Meie ülesanne ongi luua sõltumatuid ja täpseid keskkonnaandmeid. Töö meie planeedi heaks ei tunne riigipiire. Meie anname andmetele tähenduse, mille põhjal võetakse vastu keskkonnaotsuseid nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Oleme uhked, et meie töö on tähendusrikas ning aitab hoida meie kõigi elukeskkonda. Tule ja anna Eesti rahvale õige pilt meie looduse ning koduplaneedi tervisest!

Visioon

Oleme tervikliku ja ühiskonnas nõutud keskkonna-, ilma- ja kliimateenuse pakkuja, objektiivse keskkonnainfo esmaallikas.

Missioon

Suuname parima ekspertteadmise jõul ja usaldusväärseimate andmete toel Eesti ühiskonda kestlikule arengule. Korraldame keskkonnaseiret, jagame keskkonnaandmeid ja analüüsime keskkonnas toimuvaid muutusi eesmärgiga tagada Eesti elanikele õigeaegne ja usaldusväärne keskkonnateave, prognoosid ja ohtlike ilmastikunähtuste hoiatused. Keskkonnaagentuuri terviklik vaade keskkonnale loob eeldused teadmistepõhisteks otsusteks poliitika kujundamises, ettevõtluses ja elanike igapäevaelus – selleks, et säilitada turvaline, puhas ja mitmekesine elukeskkond ning ühiskonna kestlik areng Eestis.​

Statistika

Keskkonnaagentuuris on 203 töötajat, kellest 112-l on magistrikraad ja 14-l doktorikraad. Pooled meie inimestest viibivad poole oma tööajast välitöödel. Aastas käib meil ligi 30 praktikanti oma oskusi täiendamas.

Töö- ja praktikavõimalused

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Keskkonnaagentuur on parim koht karjääri alustamiseks keskkonnateadlikule noorele. Meie tegeleme andmete kogumise ning analüüsiga, mille põhjal võetakse vastu planeedi tasakaalu mõjutavaid otsuseid nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Meie valdkond on kiiresti arenev ning pakub pidevalt uusi täiendusvõimalusi. Väärtustame paindlikkust, mis võimaldab Sul töö kõrvalt ka õppida. Soodustame sportlikku ning keskkonnateadlikku eluviisi.

Kontakt

Tallinn, Mustamäe tee 33

kristel.faustein@envir.ee

http://www.keskkonnaagentuur.ee/