Maru Betoonitööd OÜ

Põhivaldkond: EHITUS

Kontakt

Personalijuht Kadri Lutsoja, kadri.lutsoja@maru.ee, tel 5293091

Koduleht: www.mbt.ee

Ettevõtte väärtused

Meisterlikkus – pühendume kliendi vajaduste lahendamisele. Oleme orienteeritud koostööle, sünergiale ja selgetele kokkulepetele. Planeerime tegevusi ja mõõdame tulemuslikkust. Väärtustame nii enda kui teiste aega ja oskusi. Keskendume kokkulepitud prioriteetidele.

Areng – oleme ambitsioonikad uute (äri)võimaluste ja tehniliste lahenduste leidmisel. Võtame initsiatiivi ja innustame läbi isikliku eeskuju. Täiendame ennast pidevalt ning jagame õpikogemusi organisatsioonis. Tunnustame saavutusi ja tähistame võite. Kohaneme kiiresti muutuvate oludega.

Riskiteadlikkus – teadvustame enda ja kliendi tegevusriske ning rakendame asjakohaseid meetmeid. Pakume vaid ohutuid ehituslahendusi. Ennetame ja märkame ohte ning jagame tööohutusinfot kõigile osapooltele. Tegutseme keskkonna- ja ressursisäästlikult. Toetame tasakaalu töö ja eraelu vahel.

Usaldusväärsus – täidame antud lubadused ja vastutame oma tegevuse eest. Loome usalduslikud suhted projekteerimis- ja ehitusprotsessi kõikides etappides. Meeskonnana saavutame enam. Käitume lugupidavalt ja ootame sama enda suhtes.

Visioon

Meie Aitame Realiseerida Unistusi. Anname unistustele vormi. Lähtume kliendikesksest lähenemisviisist leides usaldusväärsed lahendused koos kvaliteetse teostusega.

Töö- ja praktikavõimalused

Pakume töödejuhataja, projekteerija ja eelarvestaja praktikakohti. Praktika on tasustatud.

Statistika

170 töötajat

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

MARU-s ootab Sind ees positiivse ellusuhtumisega, üksteist toetav professionaalne ning edumeelne kollektiiv, keda iseloomustavad ühtsed väärtused.

Kontakt

Personalijuht Kadri Lutsoja, kadri.lutsoja@maru.ee, tel 5293091

Koduleht: www.mbt.ee