Southwestern Advantage Eesti

Põhivaldkond: MÜÜK

Muud valdkonnad: koolitus

Kontakt

Lauteri 5, Tallinn Kompanii 10, Tartu info@southwestern.ee

+372 56 690 215

https://www.southwesternadvantage.eu/ee

Ettevõtte väärtused

1. Kompromissitu pühendumus tegutseda ausalt ja teha seda, mida me ütleme, et kavatseme teha

2. Juhtimine läbi eeskuju, sest ei saa õpetada seda, mida te ise ei tea, ja ei saa juhtida sinna, kuhu te ei ole lähe

3. Eesmärkide seadmine, positiivse sisekõne kasutamine ja mitte kunagi selle piiramine, mida suudame saavutada

4. Teiste teenimise jõud

5. Andmine ilma kaalumata, mida me võime tagasi saada

6. Õpetatav olemine ning pidevas ja lõputus isiklikus ja professionaalses kasvus

7. Inimeste nägemine mitte ainult sellistena, kes nad on, vaid ka sellisena, kelleks nad võivad saada

8. Ettevõtlikkuse jõud ja inimeste abistamine oma ülima potentsiaali saavutamiseks

9. Pealehakkamine ja kiire tegutsemine

10. Oma ressursside eest hoolt kandes ja oma tulemuste eest oma partnerite ees vastutav olles

11. Keskendumine sellele, mis on õige ja mitte sellele, kellel on õigus

12. Uskumus, et oleme piisavalt tugevad, et ületada kõik takistused

13. Suurepärase suhtumise valimine ja vabanduse asemel alati lahenduse leidmine

14. Olles kliendikesksed, teenindusmeelsed ning oma klientide ja meeskonnaliikmete jaoks õigeid asju ajades saame kasu nende jõupingutustest, kes enne meid töötasid, ja anname selle edasi nendele, kes meie järel tulevad.

15. Enesedistsipliin ja teadmine, et edukad inimesed kujundavad harjumuse teha asju, mida nad teavad, et peaksid tegema, et saada iseenda parimaks versiooniks

16. Töötamine teiste tunnustamise, mitte endale tunnustuse otsimise nimel; aitame inimestel end väärtustatuna tunda

17. Müügile keskendumine ja teadustamine, et iga inimene vastutab ettevõtte kasvu eest

18. Otsuste tegemisel oma põhimõtteid silmas pidamine

19. Püsiva suhte arendamine meie meeskonnaga ja meeskonnaliikmete pereliikmetena kohtlemine

20. Kõige enam usume inimeste arendamisse. Me teame, et oluline on see, mida me teeme ja mitte see, kes me oleme. Tunneme uhkust selle üle, et oleme müügiesindajate värbamisel, koolitamisel ja motiveerimisel maailma parimad. Me tunneme erilist austust oma ettevõtte pärandi vastu ja töötame vastutusega nende ees, kes tulevad pärast meid. Aitame inimestel saavutada oma eesmärke elus. Me kujundame iseloomu.Me arendame inimesi ja usume tõeliselt, et suudame maailma muuta.

Visioon

Southwestern Advantage missioon on olla noorte jaoks parim organisatsioon, kus arendada oma eesmärkide saavutamiseks vajalikku iseloomu ja oskusi.

Töö- ja praktikavõimalused

Southwestern Advantage on USA otsemüügifirma, kus on juba aastast 1868 pakutud üliõpilastele suvist võimalust saada oma ala tipptegijate poolt põhjalik ettevõtlus- ja müügikoolitus ning seejärel veeta suvi Ameerikas reisides, ukselt uksele hariduslikke raamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes.

Statistika

Eestist on alates 2001 aastast Southwestern Advantage programmis osalenud enam kui 3000 tudengit, 2021 aasta suvel osales programmis kokku .

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Usume, et mugavustsoonist välja minnes tudengid õpivad rohkem, saavutavad rohkem ja nende tegevusel on suurem mõju. Suhtlemisoskus, edu põhimõtted ja empaatiavõime arenevad kõige enam näost-näkku suheldes. Tudengitest müügiesindajad õpivad, kuidas tegeleda skeptiliste, neutraalsete ja toetavate inimestega — kõiki neid tuleb ette igas eluvaldkonnas. Ukselt-uksele müügiga saavutatud emotsionaalne küpsus ei ole võrreldav hariliku suvetöö või kontoris tehtud praktikaga.

Kontakt

ABB AS
Gerda Markus
Tel: +372 5680 1600
EE-Talent@abb.com

Koduleht: www.abb.ee/careers