TNG Technology Consulting GmbH

Põhivaldkond: INFOTEHNOLOOGIA

Muud valdkonnad: Consulting and Software Development

Kontakt

recruiting@tngtech.com
TNG Technology Consulting GmbH, Beta-Str.

13a, 85774 Unterföhring, Germany

Koduleht: https://www.tngtech.com

Ettevõtte väärtused

Meie ettevõttekultuur põhineb meeskonnatööl, avatud suhtlemisel, tasasel hierarhial ja koostöövalmidusel.

Missioon ja Visioon

TNG pakub teenuseid kolmes põhivaldkonnas: Agile Software Development, Tehisintellekt ning DevOps & Cloud. Igas valdkonnas töötame nii elluviijate kui ka konsultantidena. Me töötame projektides kõrgelt kvalifitseeritud, kohandatud, funktsionaalseid meeskondi, mis on sobiva suurusega ja asjakohaste valdkondade teadmiste tasemega. Ka väiksematele meeskondadele on TNG võrgu oskusteave hõlpsasti kättesaadav, et tagada vajalike kompetentside olemasolu projekti kõikides etappides algusest lõpuni.

Statistika

750 töötajat

Töö- ja praktikavõimalused

Ootame praktikale ka välistudengeid.

Otsime pidevalt uusi motiveeritud kolleege. Meil on suur nõudlus uute kõrge erialase kvalifikatsiooni ning IT vastu kirgliku ja entusiasmiga töötajate järele. Lisaks pakume praktikakohti informaatika, matemaatika, füüsika või sellega seotud ainete motiveeritud õpilastele. Kandidaate iseloomustab kõrge afiinsus infotehnoloogia vastu.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Leiad huvitavaid, väljakutseid pakkuvaid ülesandeid IT-projektides erinevatest tööstusharudest pärit äriklientidele. Meie kliendid asuvad kogu Saksamaal ja kaugemalgi. Uute kolleegide koolitus on individuaalne, lähtudes nende teadmistest ja kogemustest. Tavaliselt tehakse seda otse “töökohal”. Püüame oma klientide juures töötada meeskondlikult, millesse integreerime uusi kolleege, kes saavad tuge kogenumatelt kolleegidelt. Lisaks osaleb iga konsultant kuni kaks korda kuus täiendkoolituse eesmärgil meie Techdays, kus kolleegid ja ka välisesinejad esinevad ning pakuvad töötubasid tehnilistel ja muudel asjakohastel teemadel. Lisaks julgustame osalema väliskoolitustel, konverentsidel ja sertifitseerimisel ning toetame kolleege, kellel on võimalus parandada oma saksa keele teadmisi, rahastades nende keelekursusi. Seega saab kuni 10% konsultandi tööajast investeerida edasiarendusse ja koolitusse.

Kontakt

recruiting@tngtech.com
TNG Technology Consulting GmbH, Beta-Str.

13a, 85774 Unterföhring, Germany

Koduleht: https://www.tngtech.com