Utilitas

Põhivaldkond: ENERGEETIKA

Muud valdkonnad: Keemia/materjaliteadus, Majandus, Mehaanika, Tootmine

Kontakt

Tel:  +372 610 7100
info@utilitas.ee

Koduleht: www.utilitas.ee

Ettevõtte väärtused

Utilitas on jätkusuutlik, uuendusmeelne, konkurentsivõimeline ja meie teenuseid on mugav kasutada.

Visioon

Olla energiavaldkonna eestvedaja. Luua parimat praktikat ja otsida uusi lahendusi jõudmaks keskkonnahoidliku ja kliimaneutraalse ühiskonnani.

Statistika

Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Utilitas varustab kaugküttesoojusega ligi 5000 hoonet kaheksas linnas üle Eesti, sh ligi 174 000 kodumajapidamist. Tegutseme Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas. Toodame ja jaotame energiat efektiivselt ning kasutame võimalikult suures osas taastuvaid ja kodumaiseid energiaallikaid. Töötajaid on kontsernis kokku 250.

Töö- ja praktikavõimalused

Otsime suvepraktikale peamiselt insenere, energia-, keemia- ja keskkonnatehnoloogia ning soojusenergeetika tudengeid, aga ka tudengeid, kes huvituvad klienditeenindusest. Peamised praktikavaldkonnad on: soojuse tootmine, keemialabor, võrgujuhtimine, võrguhooldus ja klienditeenindus.

Sul on praktikale saamiseks ideaalsed eeldused, kui sa oled avatud uutele teadmistele, tutvustele ja kogemustele. www.utilitas.ee/karjaar/

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Meie meeskonna liikmena saad anda oma panuse puhtama elukeskkonna loomisesse, rakendades oma erialast potentsiaali kooskõlas isiklike väärtushinnangutega.

Praktika on hea hüppelaud, kust alustada karjääri Utilitases. Pakume kogemusi ja võimalust end proovile panna ning tasu riikliku palga alammäära ulatuses.

CVKeskus.ee uuringute põhjal on Utilitas kümnendi ihaldusväärseimate Eesti tööandjate seas 26. kohal.

Soojus, jahutus ja elekter on tänapäeval hädavajalikud. Nautides sobivat temperatuuri ja katkematut voolu ei tohiks aga keegi meist unustada, et samavõrd oluline on ümbritseva keskkonna säilimine. Sellepärast toodame ja jaotame energiat iga päev sadadele tuhandetele inimestele võimalikult väikese jalajäljega. Tõhusalt ja taastuvalt. Aita meil luua mugavat ja puhtamat elukeskkonda ja tule meile suveks praktikale!

Kontakt

Tel:  +372 610 7100
info@utilitas.ee

Koduleht: www.utilitas.ee