Välisluureamet

Põhivaldkond: Julgeolek

Muud valdkonnad: Riigikaitse, Infotehnoloogia, Telekommunikatsioon, Õigus

Kontakt

Koduleht: valisluureamet.ee konkurss@valisluureamet.ee

Ettevõtte väärtused

  • Pühendumus
  • Nutikus
  • Tõhusus
  • Meeskondlikkus

Missioon

Välisluureamet on Eesti riigikaitse eesliin. Tagame läbi õigeaegse ja turvaliselt käideldud luureinfo, et Eesti oleks väliste julgeolekuohtude eest kaitstud.

Statistika

32-aastane organisatsioon, mille üheksat avalikku ohuhinnangut Eestist rahvusvahelises julgeolekukeskonnas saab lugeda siit: https://raport.valisluureamet.ee/2024/et/

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Eestis ei ole samaväärset töökohta nii tööülesannete kui ka tööks kasutatava tehnoloogia unikaalsuse mõttes. Pakume väljakutseid väga paljude erialade inimestele. Oled Sa mõne IT-valdkonna ekspert, huvitud küberturbest või meeldib sulle suurandmeid töödelda?

Ootame endaga liituma inimesi, kes on lojaalsed oma riigile ja teevad oma tööd kirega, on kursis oma valdkonna arenguga ja on aktiivsed uuenduste eestvedajad. Initsiatiivi näitamine ja kaalutletud riskide võtmine aitab saavutada meie eesmärgi – koguda Eesti julgeoleku tagamiseks olulist infot.

Töötajad on meie kõige olulisem vara. Me toetame oma inimeste arengut maailmatasemel koolitustega, tasustame tööd vääriliselt ja hoiame motivatsiooni kõrgel ainulaadsete ülesannete ning toetava töökeskkonnaga. Meil saab teha koostööd oma ala tippudega mujalt maailmast.

Välisluureamet ei ole päris tavapärane töökoht. Palju on avalikkuse eest salastatud, mistõttu peab tööle soovija olema valmis riigisaladuse loa taotleja tausta kontrolliks ehk julgeolekukontrolliks. Tööd koju kaasa võtta ei saa, mis aitab kindlasti kaasa töö- ja eraelu tasakaalu hoidmisele.

Kontakt

Koduleht: valisluureamet.ee

konkurss@valisluureamet.ee