Välisministeerium

Põhivaldkond: Muu

Muud valdkonnad: julgeolek

Kontakt

Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

vminfo@mfa.ee

vm.ee

Ettevõtte väärtused

JULGUS

Julgeme teha, öelda, olla ja vastutada. Seisame otsustavalt õige ja õiglase eest.

HOOLIVUS

Märkame, tunnustame ja toetame. Väärtustame inimest.

VAIMUTERAVUS

Mõtleme loovalt ja lennukalt ning tegutseme asjatundlikult

PÜHENDUMUS

Seisame väärikalt ja kindlameelselt Eesti eest

Missioon

Välisministeeriumi missioon on Eesti riigi ja inimeste julgeoleku, heaolu ja huvide kaitsmine maailmas.

Miks peaks tudeng just Teie ettevõttesse praktikale või tööle tulema?

Pakume võimalust panustada Eesti välis- ja julgeolekupoliitikasse, edendada diplomaatilisi suhteid teiste riikidega, esindada Eestit välissuhtluses üle maailma.

Välistudengeid saame värvata mittediplomaatilistele töökohtadele.

Visioon

Eesti on globaalselt mõjukas õiglase maailmakorra eestkõneleja.

Eesti välispoliitika hoiab Euroopat ja Eestit osana Euroopast.

Eesti ühiskond toetab Eesti välispoliitikat ja usaldab selle kujundajaid.

Eesti välisteenistusse tahetakse tulla ja jääda.

Kontakt

Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

vminfo@mfa.ee

vm.ee